ماسک ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
ماسک های Vented ،non vented

ماسک دهان و بینی Full Face

ماسک‌های تنفسی تنها با سوند نازال کار می کنند و یک لوله نازک را از یک کپسول اکسیژن به بینی بیمار منتقل می‌کنند.
مشاهده محصول

ماسک بینی Nazal

ماسک‌های تنفسی تنها با سوند نازال کار می کنند و یک لوله نازک را از یک کپسول اکسیژن به بینی بیمار منتقل می‌کنند.
مشاهده محصول

ماسک پیلو Pillow

ماسک‌های تنفسی تنها با سوند نازال کار می کنند و یک لوله نازک را از یک کپسول اکسیژن به بینی بیمار منتقل می‌کنند.
مشاهده محصول