دستگاه های بای پپ

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
دستگاه سی پپ CPAP کمک تنفسی

BiPAP

دستگاه کمک تنفسی بای پپ BiPAP نوعی سی پپ است که بین دو سطح فشار بالا و فشار پایین قرار دارد.

مشاهده محصول
دستگاه سی پپ CPAP کمک تنفسی

بای پپ بیمارستانی

دستگاه کمک تنفسی بای پپ BiPAP نوعی سی پپ است که بین دو سطح فشار بالا و فشار پایین قرار دارد و در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده محصول
دستگاه سی پپ CPAP کمک تنفسی

بای پپ حجمی

دستگاه BiPAP حجمی یک بای پپ حجمی است که مجهز به سیستم Reslex جهت کاهش مقاوتی بادم بیمار است.
مشاهده محصول