دستگاه پالس اکسی متر

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پالس اکسی متر

دستگاه پالس اکسی متر جهت بررسی اکسیژن خون و ضربان قلب مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده محصول