دستگاه نبولایزر

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
دستگاه نبولایزر

نبولایزر

نبولایزر یا ریزپاش وسیله ای برای رساندن دارو به قسمت های مختلف دستگاه تنفس ا طریق استنشاق هستند.
مشاهده محصول
Page 13-min